SUY NIỆM 130

  1. 1.  Kẻ nào không chịu đựng được đau khổ trong tình yêu thì không xứng đáng để hưởng hạnh phúc của tình yêu.
  2. 2.  Hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi bằng ít nhiều đau khổ.
  3. 3.  Hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất.
  4. 4.  Hạnh phúc và cái đẹp chỉ là những sản phẩm phụ.Con người trong sự sáng tạo sẽ tìm hạnh phúc chân chính. Khi tự cho mình hạnh phúc thì mới có thể có hạnh phúc.Một người khi bị mất hạnh phúc mới hiểu giá trị của nó. Hướng nội, độ lượng nhân hậu và vô tư là ba yếu tố lớn của hạnh phúc.
  5. 5.  Hạnh phúc là trạng thái của ý thức bắt nguồn từ sự thực hiện được các giá trị của chính mình.
  6. 6.  Hạnh phúc không có bảng hiệu bên ngoài: muốn biết nó, phải đọc trong tim của người hạnh phúc.
  7. 7.  Hạnh phúc của tình yêu là ở trong hành động. Tình yêu được thử thách bằng tinh thần sẵn sàng hành động vì người mình yêu.
  8. 8.  Hạnh phúc chỉ dành riêng cho những kẻ nào làm cho nhiều người được sung sướng.
  9. 9.  Có hai loại người: những người có thể sung sướng được mà không sung sướng, và những kẻ tìm hạnh phúc mãi mà không thấy.
  10. 10.   Bản thân của cuộc sống chính là hạnh phúc. Cuộc sống không chỉ để sống mà là để sống có hạnh phúc. Cuộc sống hạnh phúc tồn tại trong sự yên tĩnh tâm tư. Người là thợ thủ công của hạnh phúc, của chính bản thân mình. Quả thật có hạnh phúc hay không tuyệt nhiên không phải do thiên tính mà là quyết định ở thói quen. Hạnh phúc không thể thập toàn thập mỹ.

 

rosedivider1