SUY NIỆM 132

 1.  Đường tuy ngắn, không đi không đến. Việc tuy nhỏ, không làm không nên.

 

 2.  Đừng để đến ngày mai những việc gì anh có thể làm hôm nay.

 

 3.  Cái duyên là khí giới tuyệt đối. Nhưng nếu bạn tưởng rằng bạn là người có duyên thì chắc chắn là hoàn toàn không có rồi.

 

 4.  Dù người ta có nói với bạn điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ.

 

5.  Đời là một hài kịch đối với những người hay suy nghĩ và là một bi kịch đối với những người đa cảm.

 

6.  Đời là cuộc đấu tranh liên tục; nó luôn được cải biên với nhưng khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng nhưng bao giờ cũng phải trải giá.

 

7.  Điều quan trọng không phải chúng ta sống được bao lâu mà chúng ta phải sống như thế nào.

 

8.  Điều khôn ngoan nhất là phải luôn ghi nhớ rằng không có thành công hay thất bại nào là cuối cùng.

 

9.  Dám và thử thánh là những trận chiến. Nếu bạn thua một lần, hai lần hoặc nhiều lần nữa, bạn hãy giao chiến lại rồi sẽ được lúc bạn toàn thắng.

 

10.  Cuộc sống như một cuốn sách. Kẻ điên rồ giở qua nhanh chóng. Người khôn ngoan vừa đọc vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc có một lần.

 

rosedivider1