SUY NIỆM 135

·         Chỉ có con đường gập ghềnh chưa từng có người đi vào mới là con đường của thiên tài.

 

·         Chỗ đáng quí của trí tuệ nhân loại nằm ở chỗ có thể phát huy sức mạnh trong đau khổ, thấy ánh sáng trong bóng tối, thấy hi vọng trong tuyệt vọng. Trong nghịch cảnh cũng có thể hóa giải thành thuận cảnh.

 

·         Đầu óc không có trí tuệ, giống như lồng đèn không có nến.

 

·         Trí óc lớn lên bằng những gì người ta nuôi dưỡng nó.

 

·         Đầu óc của con người đôi khi nhỏ bé, nhỏ đến mức ngay cả chỗ để chứa trí tuệ cũng không có, nhưng có khi lại lớn vô cùng, lớn đến mức chứa hết được vạn vật nhưng lại không có trí tuệ.

 

·         Người thông minh biết hình như mọi thứ đều đáng cười, mà người sáng suốt thì biết hình như không có gì là đáng cười cả.

 

·         Dựa vào trí tuệ có thể thắng được tài sản, nhưng không người nào có thể dùng tài sản để đổi lấy trí tuệ.

 

·         Tiêu chí đáng tin của trí tuệ chính là có thể phát hiện kì tích trong bình thường.

 

·         Trí tuệ của con người nếu không dùng tới sẽ bị khô héo.

 

 

·         Không tự cho là thông minh chính là thông minh.

 

red-rose-divider-1a