SUY NIỆM 136

 

·         Khi chúng ta có được lý giải, trí tuệ sẽ không bị khô kiệt; trí tuệ gặp trí tuệ, sẽ tóe ra vô số đốm lửa.

 

·         Đặc điểm của thông minh tài trí là chỉ cần nhìn thấy và nghe thấy một chút thì có thể suy nghĩ rất lâu và lý giải rất nhiều.

 

·         Kinh nghiệm là một cái lược của tự nhiên ban cho chúng ta khi trên đầu chúng ta đã không còn tóc.

 

·         Con người biến thành thông minh, hoàn toàn không phải nhờ kinh nghiệm, mà là năng lực đối phó kinh nghiệm.

 

·         Người không có sức tưởng tượng thì không có đôi cánh để bay.

 

·         Tài trí mà mất lương tri chi bằng không có tài trí thì hơn.

 

·         Đời người chính là ý chí kết bạn với tuổi trẻ, trí tuệ và tuổi già đi chung.

 

·         Từ vĩ đại trở thành đáng cười chỉ có một bước, nhưng nếu bước thêm bước nữa, đáng cười lại biến thành vĩ đại.

 

·         Người thông minh nghĩ rồi mới nói, kẻ ngốc nói rồi mới nghĩ.

 

·         Trên đời chỉ có hai loại uy lực: kiếm và trí tuệ. Nhìn từ xa, kiếm luôn bị trí tuệ chế phục.

 

 

red-rose-divider-1a