SUY NIỆM 140

·         Lương tâm trong sáng là cái gối mềm mại nhất.

 

·         Tâm hồn của con người là tiêu điểm của ánh sáng lý trí.

 

·         Cuộc sống tinh thần giống như cuộc sống thể xác có hít vào có thở ra, tâm hồn phải hấp thu tình cảm của tâm hồn khác mới thỏa mãn chính mình, sau đó mang tình cảm dồi dào hơn tặng lại cho mọi người.

 

·         Chúng ta hiểu tình cảm càng nhiều, càng có khả năng khống chế tình cảm, mà tâm hồn cảm thụ sự đau khổ của tình cảm cũng càng ít đi.

 

·         Người ta thường nói gộp chung khoa học và kiến thức. Đây là một ý kiến sai lệch. Khoa học không chỉ là kiến thức mà còn là ý thức, cũng chính là bản lĩnh vận dụng kiến thức.

 

·         Học vấn do người siêng năng đạt được, tài sản do người tinh tế sở hữu, quyền lợi do người dũng cảm nắm giữ, thiên đường do người lương thiện xây dựng.

 

·         Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ.

 

·         Trường học có thể hô biến những người thắng và người bại, nhưng cuộc sống thì không.

 

·         Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa; đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người.

 

 

·         Nhiệm vụ của một trường đại học tiến bộ không phải là cung cấp những câu trả lời thích hợp, mà chính phải là đặt ra các câu hỏi thích hợp.

 

 

red-rose-divider-1a