SUY NIỆM 144

·         Tiết kiệm là cái kho vô tận của kẻ nghèo, hoang phí là cạm bẫy của kẻ giàu.

 

·          Phẩm cách có thể biểu hiện ra trong thời khắc quan trọng, nhưng nó lại hình thành trong thời khắc không quan trọng.

 

·         Một người chân chính phải trải qua thời gian rất lâu mới nhìn ra, một người xấu chỉ cần một ngày thì đã nhận ra.

 

·         Người kiến thức ít thì thích nói nhiều, người kiến thức nhiều thì thường nói ít.

 

·         Nếu bạn muốn được khen ngợi, hãy khiêm tốn lắng nghe.

 

·         Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh.

 

·         Pháp luật là đạo đức biển hiện ra bên ngoài, đạo đức là pháp luật ẩn giấu bên trong.

 

·         Bỏ ra một xu để mua một vật vô ích cũng là trả phải giá quá đắt.

 

·         Đừng mua thứ hữu ích mà hãy mua thứ cần thiết.

 

 

·         Đạo đức là sức mạnh của tâm hồn.

 

 

red-rose-divider-1a