SUY NIỆM 145

·         Lời nói nội dung phong phú giống như viên ngọc phát ra ánh sáng lấp lánh, lời nói thông minh thực sự là lời nói đơn giản nhất.

 

·         Người ta làm giàu bằng mồ hôi và nước mắt và hơn thế nữa bằng sự tiết kiệm.

 

·         Một người vừa tiêu tiền vừa dành dụm là một người hạnh phúc nhất vì anh ta có hai thú vui.

 

·         Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.

 

·         Nếu túi bạn có sẵn lỗ thủng thì nhét đầy tiền vào túi cũng vô ích.

 

·         Tòa án lương tâm không bao giờ ngơi nghỉ.  Số phận không ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, nó giấu trong tính cách của bạn.

 

·         Biết đủ, coi là đủ, đợi đủ bao giờ mới đủ. Biết nhàn, coi là nhàn, đợi nhàn bao giờ mới nhàn. (Tri túc, tiện đúc; đãi túc, hà thời túc.  Tri nhàn, tiện nhàn; đãi nhàn, hà thời nhàn.)

 

·         Hễ còn có lòng ham muốn thì chỉ biết trước được cái hẹp hòi biểu hiện ra bên ngoài chứ không biết được cái vi diện sâu ở bên trong.

 

·         Trong việc nuôi cái tâm, không gì tốt hơn là ít ham muốn.

 

 

·         Tấm gương sáng, bụi bặm chẳng làm dơ được. Tinh thần trong, lòng ham muốn chẳng dính vô được.

 

 

red-rose-divider-1a