SUY NIỆM 151

·         Tính cách giống như một bài thơ ly hợp – dù đọc xuôi, đọc ngược, hay đọc chéo đều giống nhau.

 

·         Lời nói là cái bóng của hành động.

 

·         Một người vĩ đại có hai quả tim: một quả tim chảy máu, một quả tim khoan dung.

 

·         Từ cao thượng đến đáng cười chỉ có một bước chân.

 

·         Học vấn do người siêng năng đạt được, tài sản do người tinh tế sở hữu, quyền lợi do người dũng cảm nắm giữ, thiên đường do người lương thiện xây dựng.

 

·         Nếu như có một cái gì đó mạnh hơn số phận thì đó là lòng dũng cảm không gì lay chuyển nổi để chịu đựng nó.

 

·         Sự khiêm tốn thật sự là mẹ đẻ của các đức tính.

 

·         Con người, ai cũng muốn dựa vào kẻ mạnh nhưng thực sự chỉ có thể dựa vào chính mình.

 

·         Bản chất của một người không nằm ở mặt anh ta bộc lộ với bạn mà ở chỗ anh ta không hề bộc lộ với bạn.

 

 

·         Hiện thực là bờ bên này; lý tưởng là bờ bên kia, ở giữa là dòng sông cuồn cuộn chảy, hành động là chiếc cầu bắc ngang sông.

 

 

red-rose-divider-1a