SUY NIỆM 153

·         Rất ít người, và hơn nữa chỉ những người tuyệt vời nhất mới có thể nói một cách giản dị và chân thành: Tôi không biết.

 

·         Không gì rẻ mà quý bằng thái độ lịch sự.

 

·         Cử chỉ khiêm tốn bao giờ cũng đạt nhiều hơn là vũ lực thô bạo.

 

·         Chân thành là nguồn sinh ra mọi thiên tài

 

·         Những phẩm chất tâm hồn không thể bị tổn hại vì vẻ ngoài xấu xí, trong khi vẻ đẹp tâm hồn cũng ánh cả ra bên ngoài làm vẻ đẹp bên ngoài cũng trở nên đẹp.

 

·         Càng ngồi cao, càng nên tỏ ra khiêm tốn.

 

·         Tính cách của con người được bộc lộ trung thực nhất qua những sự đối xử tình cờ nhất.

 

·         Khi thì mọi sự vô phương cứu chữa thì chính là lúc lòng kiên nhẫn cần được dùng đến.

 

·         Sức mạnh lớn nhất thường chỉ đơn giản là sự kiên nhẫn.

 

 

·          Nhiều người nhận được lời khuyên song chỉ có những người khôn ngoan mới sử dụng được lời khuyên đó.

 

 

red-rose-divider-1a