SUY NIỆM 154

·         Đừng hoãn lại một việc gì về sau, bởi vì về sau bạn cũng không gặp dễ dàng hơn.

 

·         Tướng giỏi sau khi thắng trận không cần ai khen và cũng không cần ai biết đến công lao.

 

·         Lời nói nào bạn kiềm chế được là nô lệ của bạn, lời nói nào buột miệng thốt ra là kẻ sai khiến bạn.

 

·         Để hiểu nhau, tôi thích anh hoài nghi tôi để rồi có ngày tin cho chắc chắn. Tôi không thích anh vội tin tôi để đi đến hoài nghi.

 

·         Trên đời này, không có cái thái quá nào đẹp hơn cái thái quá về sự tri ân.

 

·         Tha thứ đã là tốt, quên đi lại càng tốt hơn.

 

·         Căn bệnh nặng nhất của tâm hồn là sự lãnh đạm.

 

·         Khi bạn không thể thực hiện những gì ao ước, bạn nên ao ước những gì có thể làm.

 

·         Giản dị chẳng những là điều tốt đẹp nhất, mà còn là điều tốt cao thượng nhất.

 

 

·         Tha thứ cho kẻ thù dễ hơn tha thứ cho bạn hữu.

 

 

red-rose-divider-1a