SUY NIỆM 156

·         Nếu muốn thông minh bạn hãy hỏi cách hỏi hợp lý, cách nghe chăm chú, cách trả lời thông minh và ngừng nói khi không còn gì nữa.

 

·         Không ai lạc trong con đường ngay thẳng.

 

·         Nói dối chẳng khác nào đi lạc trong rừng, càng đi sâu càng khó tìm lối ra.

 

·         Khuyên răn thay cho giận dữ, mỉm cười thay cho khinh bỉ.

 

·         Lời nói hay,giúp người ấm hơi vải lụa. Lời nói dở, hại người như gươm dao.

 

·         Hãy nhã nhặn với mọi người lúc bạn đang đi lên, vì bạn sẽ gặp ho lúc bạn đi xuống.

 

·         Chỉ có ý thức độc lập và lòng tự trọng mới nâng chúng ta lên trên những nhỏ nhen của cuộc sống và những bão táp của số phận

 

·         Nhân đức làm cho con người đáng yêu trong cuộc sống và đáng nhớ sau khi chết.

 

·         Đức trong sạch là sự huy hoàng của con người nội tâm. Nó là sức mạnh tột đỉnh khóa chặt tâm hồn trước những điều thấp hèn và mở rộng tâm hồn trước những điều cao quý

 

 

·         Một người lạc quan thức đến nửa đêm để đón giao thừa. Người bi quan thức để chắc chắn rằng năm cũ đã qua.

 

 

red-rose-divider-1a