SUY NIỆM 159

·         Người không học không biết lẽ phải.

 

·         Nếu trái tim bạn là một đóa hồng, miệng bạn sẽ thốt ra những lời ngát hương.

 

·         Can đảm là đức hạnh số một của con người vì nó đảm bảo cho tất cả những hạnh phúc khác.

 

·         Khoảng cách giữa đạo đức và thói xấu hẹp đến nỗi chỉ vừa đủ cho hoàn cảnh chêm vào.

 

·         Danh dự giống như viên đá quý: chỉ một vết nhỏ cũng làm mờ ánh lấp lánh của nó và làm mất toàn bộ giá trị của nó.

 

·         Tri thức làm người ta khiêm tốn, ngu si làm người ta kiêu ngạo.

 

·         Đừng cố gò gẫm để hình thành nhân cách, điều đó cũng giống như cố bắt nụ hồng xanh nở hoa vậy. Bạn hãy sống sao cho tốt nhất, và nhân cách của bạn tự nó sẽ hình thành.

 

·         Sự cao cả của con người nằm trong sức mạnh tư tưởng.

 

·         Bản chất giản dị là kết quả tự nhiên của tư tưởng sâu sắc.

 

 

·         Sắc đẹp là hoa còn đạo đức là quả của cuộc đời.

 

 

red-rose-divider-1a