SUY NIỆM 160

·         Danh dự như que diêm, cháy một lần là hết.

 

·         Thói quen là một bản tính thứ hai.

 

·         Tôi biết có một điều tốt đẹp hơn cả sự ngay thẳng: ấy là sự khoan dung.

 

·         Cái gì hấp dẫn và đẹp đẽ chẳng phải luôn luôn là tốt, nhưng cái gì tốt thì luôn luôn đẹp.

 

·         Sự yêu chuộng cái đẹp là phần cốt yếu của một nhân tính lành mạnh.

 

·         Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều.

 

·         Khiêm tốn thật sự không có nghĩa là không biết đến những giá trị của mình mà chính là biết nhận những chân giá trị ấy.

 

·         Đức trong sạch là sự huy hoàng của con người nội tâm. Nó là sức mạnh tột đỉnh khóa chặt tâm hồn trước những điều thấp hèn và mở rộng tâm hồn trước những điều cao quý.

 

·         Người có một tinh thần sâu sắc cần phải tự đào tạo một cái học để khám phá những tế nhị của lòng người.

 

 

·         Mỗi người đều có 3 tính cách:tính cách phô ra, tính cách họ có và tính cách họ nghĩ rằng họ có.

 

 

red-rose-divider-1a