SUY NIỆM 162

·         Hãy nói nếu bạn có những lời lẽ mạnh hơn, nếu không, hãy im lặng.

 

·         Đôi tai là lối vào của trái tim.

 

·         Đi vòng mà đến đích còn hơn đi thẳng mà ngã đau.

 

·         Câu trả lời gọn nhất là hành động.

 

·         Ai vâng lời liều, hứa liều, tất nhiên khó lòng đúng hẹn.

 

·         Phép lịch sự là quy tắc chi phối các mối quan hệ, đó là nghệ thuật của lòng vị tha.

 

·         Nghệ thuật sống với nhau chính là nghệ thuật giữ khoảng cách.

 

·         Một trong những ưu điểm lớn nhất của diễn giả là chẳng những nói những điều cần nói mà còn biết không nói những gì không cần thiết.

 

·         Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai.

 

 

·         Không có gì nguy hiểm bằng lời khuyên tốt đi kèm với gương xấu.

 

 

red-rose-divider-1a