SUY NIỆM 166

·         Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích…

 

·         Không tin vào mình còn biết tin vào chân lý nào?

 

·         Ở đâu có tình yêu ở đó có lòng tin.

 

·         Người có niềm tin có thể đi qua bất kỳ phong ba bão táp nào.

 

·         Phải tin vào mình trước, sau đó người khác mới tin vào bạn.

 

·         Niềm tin là tài sản cá nhân tích trữ trong nhà bạn.

 

·         Dũng cảm và lòng tin tất thắng thường kết thúc trận đấu bằng thắng lợi.

 

 

·         Columbus dựa vào lòng tin để phát hiện đại lục mới chứ không dựa vào bản đồ hàng hải.

 

 

red-rose-divider-1a