SUY NIỆM 167

·         Nhiệt tình vĩ đại có thể chiến thắng mọi thứ, vì vậy chúng ta có thể nói, một người chỉ cần kiên trì mạnh mẽ theo đuổi không ngừng nghỉ, anh ta có thể đạt đến mục đích.

 

·         Hoa cỏ thông phải trải qua thời gian chăm bón lâu dài mới hé nụ tỏa hương, đóa hoa tình yêu sẽ không đột nhiên khoe sắc, cho nên tình yêu sét đánh không thể tin cậy.

 

·         Hoa cỏ thông phải trải qua thời gian chăm bón lâu dài mới hé nụ tỏa hương, đóa hoa tình yêu sẽ không đột nhiên khoe sắc, cho nên tình yêu sét đánh không thể tin cậy.

 

·         Đau khổ đã cày xới lòng tin của bạn, đồng thời đã đào ra nguồn nước mới của sinh mệnh.

 

·         Thiếu niềm tin không phải vì có khó khăn, mà có khó khăn là vì thiếu lòng tin.

 

·         Khi mới lên đường, tôi không phải là 1 người chiến thắng. Tôi phải xây dựng lòng tin rằng tôi có năng lực chiến thắng.

 

·         Dũng cảm và lòng tin tất thắng thường kết thúc trận đấu bằng thắng lợi.

 

·         Love comes to those who still hope even though they’ve been disappointed, to those who still believe even though they’ve been betrayed, to those who still love even though they’ve been hurt before.

Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don’t lose faith. Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin.

 

·         Your level of belief in yourself will inevitably manifest itself in whatever you do.

Lòng tự tin vào bản thân chắc chắn sẽ biểu lộ trong bất cứ những gì bạn làm.

 

·         Sooner or later, those who win are those who think they can.

 

Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể.

 

 

red-rose-divider-1a