SUY NIỆM 169

·         It is not so much our friends’ help that helps us as the confident knowledge that they will help us.

Những gì bạn bè giúp ta không giúp ta nhiều bằng niềm tin vững chắc rằng họ sẽ giúp khi ta cần.

 

·         Trong thành phố phồn hoa nhất, con người càng cảm thấy sự cô độc lớn nhất.

 

·         Tình yêu nào muốn chỉ là tình yêu tinh thần thì sẽ trở nên mờ nhạt. Còn tình yêu nào không có cơ sở tinh thần thì chỉ là điều tầm thường.

 

·         It is a kind of spiritual snobbery that makes people think they can be happy without money.

Chính là một dạng màu mè học đòi về tinh thần khiến người ta nghĩ rằng mình có thể thiếu tiền mà hạnh phúc.

 

·         Your level of belief in yourself will inevitably manifest itself in whatever you do.

Lòng tự tin vào bản thân chắc chắn sẽ biểu lộ trong bất cứ những gì bạn làm.

 

·         Văn  hoá là cái gì còn lại khi tất cả những cái khác bị quên đi, là cái vẫn thiếu khi người ta đã học tất cả.

 

·         Tri thức là kết tinh của trí tuệ, văn hóa là ánh sáng của ngọc thạch phát ra

 

·         Văn minh là một hành động, hoàn toàn không phải là trạng thái, đồng thời là hành hải chứ không phải bến cảng.

 

·         Văn hóa chính là hiểu những lời hay nhất và những tư tưởng tốt đẹp nhất mà mọi người trên thế giới đã từng nói và từng suy nghĩ.

 

 

·         Văn minh bên ngoài phải nhất trí với văn minh bên trong, thanh khiết và văn nhã bên ngoài ứng với biểu hiện thuần khiết và đẹp đẽ bên trong.

 

 

red-rose-divider-1a