SUY NIỆM 181

·                     Bạn đứng hận thù nếu ta cứ hận thù thì trật tự mới sẽ chỉ là trật tự cũ mà thôi …Chúng ta phải đem hận thù gặp gỡ yêu thương, sức mạnh vật chất gặp gỡ sức mạnh tinh thần. (Martin Luther Kinh.JK)

 

·                     Không có gì thiêng liêng hơn tình đồng loại. Bố mẹ yêu con, con yêu bố mẹ. Nhưng các bạn ạ, cái đó không có gì lạ, vì ngay con vật cũng biết yêu bố mẹ của nó. Nhưng gắn bó với nhau bằng huyết thống thì chỉ có con người mới có khả năng ấy. (Gogol)

 

·                     Bao lâu bạn còn tự tin ở bạn thì người khác còn tin ở bạn. (Cynda Willams)

 

·                     Thời gian hay khoảng cách đều không làm giảm được tình bạn. (Ghersen )

 

·                     Tình bạn đòi hỏi sự thông cảm sâu xa giữa những người bạn. Nếu không, tình bạn không thể nảy sinh hoặc tồn tại. (Saint Francis De sales)

 

·                     Hãy cho hết những gì bạn nhận được .Và hãy lắng nghe tiếng gọi của lòng thương xót .Đừng nghĩ rằng cái ít ỏi bạn cho đi là to lớn .Và cái to lớn bạn nhận được là ít ỏi. (Phoebe Vary )

 

·                     Không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn cũng không phải tất cả những người làm ta bực mình đều là kẻ thù của ta. (Ngạn ngữ Mông Cổ)

 

·                     Trong tình bạn, Nếu không sẵn sàng lòng tha thứ cho nhau những lỗi lầm nhỏ mọn thì không sao bền vững được.

 

 

·                     Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn. (Balzac)

 

rosedivider1