SUY NIỆM 187

 

·                     Ý Nghĩa 5 Ngón Tay

 

·                     Ngón cái: Là ngón tay bạn dùng nhiều nhất và dường như nó ở gấn bạn nhất. Hãy dành những mong muốn tốt đẹp đầu tiên cho những người thân thương, gần gũi nhất với bạn.

 

·                     Ngón trỏ: Hãy mong ước những điều tốt lành cho những người chỉ dạy, hướng dẫn cho bạn. Đó là thầy cô, bạn bè hay bất kỳ ai đó cho bạn dù chỉ là một lời khuyên chân thành.

 

·                     Ngón giữa: Là ngón dài nhất. Hãy mong những điều tốt lành cho những người mà bạn thấy kính phục. Đó có thể là một nhà từ thiện, một nhà vô địch … Họ xác lập những đỉnh cao để chúng ta biết là lúc nào cũng có thể cố gắng.

 

·                     Ngón đeo nhẫn: Ngón yếu nhất trong cả bàn tay. Nó nhắc chúng ta mong ước những điều tốt lành cho những người yếu đuối, kém may mắn.

 

·                     Ngón út: Đây là ngón tay nhỏ nhất. Nó nhắc bạn về sự khiêm tốn của bản thân bạn và nó nhắc nhở bạn ước mong điều tốt lành cho chính bạn.Riêng ngón út bàn tay trái: đó là ngón tay dành cho tình bạn, cho những người bạn xung quanh chúng ta.If you think you can win, you can. Faith is necessary to victory.

·                     Nếu bạn nghĩ bạn có thể thắng là bạn có thể. Niềm tin cần thiết cho chiến thắng.

·                     It doesn’t matter how many say it cannot be done or how many people have tried it before; it’s important to realize that whatever you’re doing, it’s your first attempt at it.

·                     Bao nhiêu người nói việc đó không thể làm được hoặc bao nhiêu người đã cố làm việc đó trước đây đều không quan trọng; điều quan trọng là nhận ra rằng dù ta đang làm bất cứ việc gì thì đó cũng là việc ta thử làm lần đầu.

·                     If you think you are too small to be effective, you have never been in bed with a mosquito.

 

·                     Nếu bạn nghĩ rằng mình quá nhỏ bé để trở nên hiệu quả thì bạn chưa bao giờ bị muỗi cắn khi đi ngủ.

 

rosedivider1