SUY NIỆM 193

·                     Hôm nay, là một ngày mới! Nhiều người nắm bắt ngày hôm nay. Nhiều người sống với hôm nay bằng tất cả tấm lòng mình. Sao không là bạn?

 

·                     Hôm nay, nhiều người cam kết trở thành người mẹ, người cha, người con trai, con gái, học sinh, giáo viên, công nhân, ông chủ, anh, chị …tốt hơn. Sao không là bạn?

 

·                     Hôm nay, nhiều người hành động để tạo ra khác biệt. Sao không là bạn?

 

·                     Hôm nay, nhiều người quyết định không ngồi lại với tâm trí nạn nhân, mà có trách nhiệm với cuộc sống của họ và làm những đổi thay tích cực. Sao không là bạn?

 

·                     Hôm nay, nhiều người đối đầu với những lựa chọn khó khăn mang tính đạo đức và họ chọn làm những điều đúng thay vì những điều có lợi. Sao không là bạn?

 

·                     Hôm nay, nhiều người tìm thấy sự đa dạng chính trong sự đơn giản. Sao không là bạn?

 

·                     Hôm nay, nhiều người lựa chọn giải phóng cho bản thân khỏi ngục tù cá nhân gồm những tật xấu của họ. Sao không là bạn?

 

·                     Hôm nay, nhiều người lựa chọn sống theo cách mà họ sẽ là một mẫu hình tích cực cho con trẻ của họ. Sao không là bạn?

 

·                     Hôm nay, nhiều người phá vỡ rào chắn quá khứ bằng cách nhìn vào hạnh phúc hiện tại. Sao không là bạn?

 

·                     Hôm nay, nhiều người chọn lựa để lại bóng ma quá khứ sau lưng và nắm bắt sức mạnh không đo được của hiện tại. Sao không là bạn?

 

·                     Hôm nay, nhiều người mở to mắt đón nhận vẻ đẹp xung quanh mình. Sao không là bạn?

 

 

·                     Hôm nay, nhiều người thức dậy với cảm giác sảng khoái. Sao không là bạn?

 

rosedivider1