SUY NIỆM 199

·                     Tôi đã học được rằng…

·                     Không nên ghét bỏ ai đó chỉ vì lo sợ khi thấy họ khác mình, trái lại phải biết sợ chính lòng căm ghét đó.

 

 

·                     Dễ là khi nói mà không cần nghĩ.

·                     Khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.

 

·                     Đừng sợ chấp nhận rằng bạn chưa hoàn hảo. Điều này sẽ gắn kết con người với nhau.

 

·                     Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác.

·                     Khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.

 

·                     Đừng đánh giá thấp mình qua việc so đo với người khác. Trong cuộc sống, mỗi người một vẻ nên mỗi người đều là một quà tặng đặc biệt.

 

·                     Lòng biết ơn có hai loại: một loại ta cảm thấy lúc nhận và một loại khác lớn hơn ta cảm thấy khi cho.

 

·                     Ba điều trong cuộc sống không được đánh mất:

·                     Sự thanh thản

§     Hy vọng

·                     Sự trung thực

 

·                     Ba điều trong cuộc sống không bao giờ bền vững:

·                     Ước mơ

o        Tài sản

§     Thành công

 

·                     Ba điều trong cuộc sống một khi đã qua thì bạn không thể lấy lại được:

·                     Thời gian

§     Lời nói

§     Cơ hội

·                     Ba điều làm hư một con người:

·                     Rượu

o        Tính tự cao

·                     Giận dữ

 

·                     Ba điều làm nên giá trị một con người:

·                     Siêng năng

§     Tốt bụng

 

·                     Thành đạt

 

rosedivider1