SUY NIỆM 214

·                     Love is a constant battle between the heart and the mind;

·                     True Love is when they agree.

·                     (Yêu là một cuộc chiến triền miên giữa con tim và lý trí; Yêu Đích Thực là khi con tim và lý trí hòa hợp.)

·                     True love is something you feel deep inside, a feeling that you find impossible to hide.

·                     (Tình yêu thực sự là điều mà bạn cảm nhận từ sâu thẳm bên trong, là xúc cảm mà bạn không thể nào che giấu.)

 

·                     A star has 5 ends.

·                     A square has 4 ends.

·                     A triangle has 3 ends.

·                     A line has 2 ends.

·                     A life has one end…

 

·                     (Ngôi sao có 5 điểm kết thúc. Hình vuông có 4 điểm kết thúc. Tam giác có 3 điểm kết thúc. Đoạn thẳng có 2 điểm kết thúc. Cuộc đời có 1 điểm kết thúc….)

 

·                     Love is like an hourglass. When the mind is empty, the heart is full.

·                     (Tình yêu giống như chiếc đồng hồ cát. Khi trí óc trống rỗng, con tim sẽ đầy.)

 

·                     Love is like fine sand. Grasp it and it will quickly slip through your fingers. Cup it gently and it will fill the voids of your soul – as sand seeks to fill the spaces in your hands.

·                     (Tình yêu giống như cát mịn. Nắm chặt nó, sẽ trôi tuột qua khẽ tay. Hãy dịu dàng khum tay đón lấy nó, nó sẽ lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn bạn – tựa như cát mịn lấp kín những khoảng trống trong đôi bàn tay bạn.)

 

·                     Letter begins with A, B, C.

·                     Music begins with do, re, mi.

·                     Number begins with 1, 2, 3.

·                     True love begins with YOU and ME.

 

·                     (Chữ cái bắt đầu bằng A, B, C. Âm nhạc bắt đầu bằng đô, rê, mi. Con số bắt đầu bằng 1, 2, 3. Tình yêu đích thực bắt đầu bằng EM và ANH.)

rosedivider1