SUY NIỆM 224

  1. Hãy cho hết những gì bạn nhận được. Và hãy lắng nghe tiếng gọi của lòng thương xót. Đừng nghĩ rằng cái ít ỏi bạn cho đi là to lớn, và cái to lớn bạn nhận được là ít ỏi. (Phoebe Vary)
  2. Không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn, cũng không phải tất cả những người làm ta bực mình đều là kẻ thù của ta. (Ngạn ngữ Mông Cổ)
  3. Trong tình bạn, nếu không sẵn sàng lòng tha thứ cho nhau những lỗi lầm nhỏ mọn thì không sao bền vững được.
  4. Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn. (Balzac)
  5. Tình bạn như ngọn lửa hồng trong không gian giá lạnh. (Nguy Nguy)
  6. Đừng để ai phiền trách bạn. Trong mọi việc nếu bạn không thành công thì hãy cho là lỗi tại bạn. Đừng đổ lỗi cho ai. (Earvin)
  7. Kẻ lấy thân thế chơi với nhau, thân thế đổ là bạn hết. Kẻ lấy của cải chơi với nhau, của cải hết là mất bạn. (Vân Trung Tư)
  8. Ai không hề cảm thấy cái hấp dẫn của một tình bạn chân thật, bất vị lợi, nguời ấy không biết được hạnh phúc mà một người có thể nhận được ở một người. (Young)
  9. Thông cảm nỗi khổ của bạn là tốt mà ra tay tiếp cứu họ còn hay hơn. (Voltaire)
  10.  Bạn hãy cười và thế gian sẽ cười với bạn. Bạn hãy khóc và bạn khóc cô đơn. (E. W. Wilcox)

 

rosedivider1