SUY NIỆM 234

  • Ai bắt đầu bằng cái ác sẽ tự củng cố bằng cái ác – Shakespeare .
  • Ai không chí khí, không phải là con người – Chamfort
  • Bản chất giản dị là kết quả tự nhiên của tư tưởng sâu sắc – Hazlitt
  • Bạn nhìn những người vĩ đại của thế gian: họ mang theo gì từ giường chết? Augustin.
  • Buồn đôi bão táp phong ba. Dường như trong bão mới là yên vui – Lermontov
  • Can đảm là đức hạnh số một của con người vì nó đảm bảo cho tất cả những đức hạnh khác – Churchhill.
  • Càng học thật cao càng thấy mình ngu dốt – Einstein.
  • Chỉ kẻ ngu mới tự phong mình là bậc thánh và chỉ bậc thánh mới biết rõ cái ngu của mình – Shakespeare.
  • Chỉ những ai không sợ hãi cho sự thành công của mình mới dám nói thẳng những chân lý trái với thời đại – J . Rousseau
  • Con người luyện đời sống trong lò đau khổ – Ancelot.

 

hoahongtim