SUY NIỆM 236

  • Kẻ thấy nghèo không sợ, thấy khổ không nao là người không ai khuất phục nổi – Epicure
  • Khi sống sung túc, phẩm hạnh lớn nhất là sự điều độ.  Khi gặp tai họa, phẩm hạnh lớn nhất là sự kiên cường – Bacon
  • Khó hơn cả và hoan lạc hơn cả là yêu cuộc sống với những nỗi đau khổ của mình – Leon Tolstoi
  • Không gì hèn bằng nghĩ bạo mà không dám làm – J. Ronstard .
  • Không phấn khởi, là dấu hiệu kẻ tầm thường – Descartes.
  • Khước từ tự do là chối bỏ nhân cách làm người – J. Rousswau.
  • Lòng tin là sức mạnh của cuộc sống – Ltolsty.
  • Luôn luôn hy vọng, không bao giờ tuyệt vọng, đó là phẩm chất của con người có tâm hồn lớn – G. Flaubert.
  • Mất của cải: mất ít. Mất danh dự: mất khá nhiều. Mất dũng cảm: mất hết – Goethe
  • Một quả tim không lý tưởng như một tinh cầu không ánh sáng – Pascal.

 

hoahongtim