Suy Niệm 58

THÂM THUÝ TUYỆT VỜI

 

Khỏe, không phải là nhấc lên Mạnh, mà là để xuống Nhẹ

Strength is NOT about HEAVY lifting, but lowering it down LIGHTLY


Kính, không phải là đối với Trên, mà là xử với Dưới

Respect is not just toward your UPPER (boss), but how to work with your LOWER (staff)


Ðẹp, không phải là hút Người Vào, mà là giữ người Ở Lại

Beauty is not to PULL others toward you, but how to KEEP them with you


Xấu, không phải tại Gương Mặt, mà ở tại Cách Sống

Ugliness is not about a FACE, but it is about how one LIVES


Khéo, không phải tạo điều To, mà là làm tốt điều Nhỏ

Tactfulness is not about BIG ACTION, but about doing a SMALL GESTURE


Hay, không phải là Ngạc Nhiên, mà là sự Thú Vị

Wonder is not about a SURPRISE, but about a FEELING


Buồn, không phải vì Bên Ngoài, mà ẩn ở Bên Trong

Sadness is not about a OUTER SURFACE,  but about something HIDDEN WITHIN