Bài 03: PHÉP LẠ THÁNH THỂ TẠI HERKENRODE, nước Bỉ

Một gia đình mời cha đến ban Bí tích Xức Dầu cho người thân đang hấp hối.  Lúc cha đang giải tội cho bệnh nhân, 1 người trong gia đình tò mò mở hộp đựng Mình Thánh mà cha mang theo.  Bánh Thánh đã chảy máu…