Bài 04: PHÉP LẠ TRONG NGÀY RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU CỦA CHÂN PHƯỚC IMELDA

Vì bé Imelda chưa đủ tuổi để rước lễ, nhưng lại rất ao ước được Rước Chúa, nên sau Thánh Lễ, Chúa đã làm phép lạ cho Mình Thánh bay lơ lửng trên đầu của em.  Cha tuyên úy đã cho em rước Mình Thánh đó.  Sau khi rước, em đã rất sung sung và hạnh phúc.  Em đã về với Chúa ngay sau đó.