Bài 06: THÁNH NỮ CATARINA SIENA VÀ MẨU BÁNH THÁNH BỊ MẤT

Dù rất ước ao được rước Lễ, nhưng vì lý do thời gian eo hẹp, thánh nữ Catarina Siena đã không dám rước Chúa.  Tuy vậy, sau khi truyền phép Thánh Thể, cha chủ tế nhận thấy 1 mẩu bánh Thánh đã bị mất và ngài rất buồn vì tìm hoài không thấy…