Bài 07: RƯỢU THÁNH TRỞ THÀNH MÁU THẬT

Trong thánh lễ, sau khi truyền phép Thánh Thể, cha chủ tế sơ ý đụng vào chén thánh và rượu đã đổ ra.  Thật bất ngờ vì sau đó, vết rượu này đã trở thành Máu thánh và cha không thể nào giặt sạch được…