Bài 08: HÃY ĐẾN NHÀ NGUYỆN!  CON SẼ TÌM THẤY TA Ở ĐÓ!

Một giáo dân được Chúa Giêsu hiện ra bảo ông hãy đến nhà nguyện Isaac và ông sẽ thấy ngài ở đó.  Dù không hiểu gì, nhưng ông đã đến dự lễ tại đây.  Lúc cha chủ tế mở khăn thánh, ngài phát giác 1 mẩu Bánh Thánh lớn còn sót lại từ Thánh Lễ đã được cử hành trước đó.  Và Bánh Thánh đã rỉ máu suốt 4 ngày…