Bài 09:  PHÉP LẠ THÁNH THỂ TẠI GUADALUPE, TÂY BAN NHA

Một linh mục bị cám dỗ bởi những nghi ngờ về sự Hiện Diện Thực Sự của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể và 1 lần, khi ngài truyền phép Thánh Thể, Phép Lạ đã xảy ra: Mình Thánh Chúa bay lơ lửng trên chén thánh và những giọt Máu từ Mình Thánh nhỏ xuống chén Thánh…