Bài 10: MẶT NHẬT THÁNH THỂ LƠ LỬNG TRÊN KHÔNG TRUNG

Nhà nguyện của các thầy dòng Benedicto đã bị cháy trong đêm của tuần Tam Nhật Chầu Thánh Thể.  Toàn bộ Bàn Thờ bị cháy thành đống tro tàn, nhưng chiếc Mặt Nhật với Mình Thánh Chúa lại không hề hấn gì và đang lơ lửng trên không trung cách kỳ diệu suốt 3 ngày liên tục.