Bài 11: PHÉP LẠ CỦA CÁC PHÉP LẠ, ĐỨC MẸ CỘT TRỤ (TÂY BAN NHA)

Cậu thanh niên Miguel-Juan bị thương ở chân và đã hành hương đến Đền Thánh Đức Mẹ Cột Trụ để cầu xin ơn chữa lành.  Nhưng chân gẫy của anh đã bị hoại tử, nên phải cắt bỏ và chôn lại ở gần bệnh viện.  Anh tiếp tục ở lại Đền thánh và xoa dầu xin được từ ngọn đèn chầu của nhà Nguyện trong suốt 3 năm. Và phép lạ đã xẩy ra…