Bài 12: CUỘC RƯỚC THÁNH THỂ NGĂN CHĂN BỆNH DỊCH

Bệnh dịch hạch xuất hiện ở Napoli, nước Ý, lan tràn khủng khiếp khiến hơn ½ dân số phải thiệt mạng.  Một linh mục đã cho rước Thánh Thể, hướng Mặt Nhật xuống thành phố và xin lòng thương xót Chúa ngăn chặn bệnh đáng sợ này và bệnh dịch đã chấm dứt cách kỳ diệu.