Bài 13: ÁNH SÁNG HUYỀN BÍ DẪN ĐẾN CHÚA GIÊSU

Hai bình vàng đựng Mình Thánh Chúa của nhà thờ thánh Phêrô, gần Napoli đã bị trộm lấy mất.  Cùng với những chiếc bình vàng này là rất nhiều Bánh Thánh đã được truyền phép cũng bị mất theo.  Một tháng sau, vài người bắt đầu thấy những làn ánh sáng huyền bí xuất hiện trên 1 cánh đồng.  Lần theo các làn ánh sáng này, họ kiếm ra được các Bánh Thánh đã bị chôn dưới đất ở mấy chỗ khác nhau. Các bánh Thánh vẫn còn trắng tinh và nguyên vẹn, không hề bị hủy hoại dù bị chôn vùi dưới lòng đất trong nhiều ngày.