Thay đổi nhân sự trong ban điều hành KMF

 
January 14, 2021

Quý ân nhân và thân hữu thân mến,

Hội Truyền Giáo và Thân Hữu Kontum (KMF) xin thông báo thay đổi nhân sự trong Ban Điều Hành. Việc thay đổi nầy sẽ liên quan tới việc gửi đóng góp của quý vị cho KMF.

Trong hai năm qua anh Phạm Công Thành đã phụ trách vai trò thư ký của hội. Một nhiệm vụ đòi hỏi nhiều thời giờ và công sức. Nhưng nay vì gánh nặng của công việc ở công ty và gia đình anh xin nghỉ vai trò thư ký của KMF.

Anh Đào văn Đức, thủ quỹ của hội, sẽ tạm thời đảm trách vai trò thư ký thay anh Thành, gồm những việc như ghi nhận đóng góp, thư từ, báo cáo. Việc nhận chi phiếu và ký thác ngân hàng, tôi tạm thời sẽ đảm nhận và phối trí với anh Đức.

Bắt đầu từ tháng mồng 1, tháng 2, 2021, xin quý ân nhân và thân hữu gửi ngân phiếu đóng góp về địa chỉ sau đây:
 

Rev. Tâm N. Nguyễn

2732 South 80th East Avenue

Tulsa  OK 74129
 

Về các cách thức đóng góp sẽ vẫn như cũ.

Nhân dịp nầy thay mặt Ban Điều Hành, tôi thành thật cám ơn anh Thành trong suốt hai năm qua đã chu toàn trách nhiệm thư ký một cách tận tâm và hiệu quả.
 
Cũng xin cám ơn quý ân nhân đã quảng đại giúp đỡ những người nghèo tại Kontum, Việt Nam. Kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy ơn lành, bình an và niểm vui.
 
Thay mặt Hội KMF
 
 

Rev. Nguyễn Ngọc Tâm

Chủ tịch KMF