TỔ CHỨC

KMF – HỘI ÁI HỮU VÀ TRUYỀN GIÁO KONTUM

 

 

Giáo phận Kontum là một trong những giáo phận nghèo nhất Việt Nam, có ít nhân lực nhất, và tuổi trung bình của các Linh Mục cao nhất: 60 tuổi. Các vị trên 80 tuổi vẫn phải làm việc vì không có người thay thế. Kontum cũng là giáo phận có nhiều sắc tộc nghèo nhất, nhiều người phong cùi nhất, và gặp nhiều khó khăn nhất trên mọi bình diện. Từ xưa tới nay, Giáo Hội đã lo lắng rất nhiều đến việc thăng tiến an sinh cho họ. Các sắc tộc nhỏ bé trong số hơn 20 sắc tộc rất cần sự giúp đỡ của chúng ta để đời sống của họ bớt nghèo đói hơn. Trong bối cảnh đó, Hội Ái Hữu và Truyền Giáo Kontum đã được hình thành.

 

Hội Ái Hữu và Truyền Giáo Kontum (KMF) là một tổ chức bác ái phi lợi nhuận được các cựu chủng sinh Địa Phận Kontum thành lập năm 2000 nhằm chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, bênh tật phong cùi, trợ giúp các trẻ mồ côi, các học sinh nghèo không nơi ăn chốn ở và thiếu phương tiện học hành trong Giáo Phận Kontum, Việt Nam, không phân biệt màu da, sắc tộc hay tín ngưỡng. Bất cứ ai cũng có thể tham dự những hoạt động của hội nếu tuân theo mục đích và ủng hộ những sinh hoạt của hội. KMF được công nhận bởi luật pháp Hoa Kỳ.

Tấ cả đóng góp đều có thể trừ thuế. Số Federal Tax Identification là: 42-1757220

 

Công việc của KMF được Giáo Phận Kontum đánh giá rất cao với lời nhận định như sau:

            “Chủng viện Thừa sai Kontum đã đóng góp rất nhiều cho các địa phận có những con người đã hấp thụ được nền giáo dục, tinh thần truyền giáo dưới mái ấm Chủng viện Thừa sai Kontum. Anh em cựu chủng sinh Kontum đã và đang là những con người đóng góp tích cực và đầy sáng tạo với tinh thần cao… Họ tham gia công tác từ thiện như giúp đỡ những nạn nhân do thiên tai lũ lụt. Ngoài ra, họ còn quan tâm mặt y tế, gây quỹ xây dựng trạm xá Cố Cao. Mặt khác, các cựu chủng sinh tổ chức KMF, để xin cầu nguyện và gây quỹ truyền giáo, nhất là sống tinh thần loan báo Tin Mừng.

            Cách sống và tinh thần dấn thân phục vụ tại giáo phận truyền giáo Kontum của các anh em linh mục xuất thân từ Chủng viện Thừa sai vẫn mang được một âm hưởng, đã trở nên dấu chứng đặc biệt, đó là con người bình dị, đến với muôn dân trong tâm tình yêu thương và phục vụ, nhất là cho anh em nghèo khốn, hướng về anh em dân tộc bằng hy sinh và lời cầu nguyện hằng ngày.”

 

Giáo phận Kontum gồm hai Giáo Hạt: KontumGia lai.

 

Diên tích -10,044.084 dặm vuông hay là 25110.21 cây số vuông (tính đến 31.12.2007)
Dân số -1,584,116 người (Thống kê: 2007)
Công Giáo

   -Kinh

   -Dân tộc

243,751 người (Thống kê: 2007)
      -85,523  người (Thống kê: 2007)
      -158,228 người. (Thống kê: 2007)

 

Nhân lực Giáo hội  :   – 0002 Giám Mục (1 vị hưu dưỡng)

– 0070 Linh Mục.

– 0347 Tu sĩ nam nữ.

– 0105 Chủng Sinh.

– 1512 Yao Phu (giáo lý viên người Dân Tộc).

 

 


 GIÁO PHẬN KONTUM

 

 

 

(Ngoài ra quí vị có thể theo thống kê của Catholic-Hierarchy. Xin bấm theo sau)

Muốn Biết Thêm Về Kontum

www.giaophankontum.com

 Nhờ lòng hảo tâm của ân nhân, cô gái Dân Tộc có thể tự lực tự cường để mưu sinh