CHỌN LỌC NGƯỜI NGHÈO:  VỪA “DỄ” LẠI VỪA “KHÓ”!

Người dân tộc thiểu số, hầu như ở đâu cũng nghèo, cũng khổ.  Vì thế, việc xin các Sơ địa phương chọn lọc những người cùng khổ để giúp đỡ là việc … vừa dễ lại vừa khó.  “Dễ” là vì có rất nhiều người, và “khó” vì không biết nhận ai, bỏ ai!  Các Sơ thường kể rằng: “Chị ơi, còn nhiều người đáng thương lắm, mà không biết tìm nguồn hỗ trợ ở đâu.  Rất may là có một số xuất gạo/thực phẩm do Hội trợ giúp, nên cũng đỡ được cho nhiều người.  Và ngay khi 1 người qua đời là lập tức chúng em có người khác thế vào ngay!”

Mời quý vị cùng gặp gỡ những người đồng bào khốn khổ tại Kontum của chúng ta.