CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI

Cùng với các em Nội Trú, Cô Nhi và Dân nghèo tại Kontum – Pleiku, KMF xin chúc mừng Giáng Sinh và Năm mới đến quý ân nhân.  Xin Thiên Chúa luôn chúc lành và ban nhiều Hồng Ân xuống trên quý vị và gia quyến.

Đồng thời, KMF xin chân thành cám ơn quý ân nhân đã luôn quảng đại trợ giúp cho các em nội trú và cô nhi được cơ hội đến trường, sống tuổi thơ hồn nhiên của mình.  Xin tiếp tục nâng đỡ và yêu thương các cháu.