CHUNG MỘT “MẪU SỐ”!

Mời quý vị tiếp tục gặp gỡ các cháu đang được chăm sóc tại các nhà Nội Trú và Cô Nhi viện.  Mỗi cháu đều có một hoàn cảnh riêng, nhưng có chung một “mẫu số” là gia đình quá nghèo và đông con.   Cuộc sống miền rừng núi cao nguyên không đơn giản chút nào, nên lắm khi chẳng biết phải kiếm sống làm sao để nuôi dạy các con nên người.  Nhu cầu có được các nhà Nội Trú hoặc Cô Nhi là điều rất cần thiết, nhưng vấn đề ở tại phần tài chánh.  Làm sao kiếm được ngân quỹ để nuôi các cháu lâu dài đây?  Vì thế, con số các bé được nhận vào rất là giới hạn, so với số các cháu còn đang bị mù chữ, hoặc chỉ có thể học xong cấp tiểu học tại trường làng…!