“CON CÁ” CHO NHỮNG NGƯỜI KHỐN CÙNG!

Như quý ân nhân đã viết là từ nhiều năm qua, KMF chủ trương giúp đỡ tài chánh cho các nhà Nội Trú để các vị hữu trách (các cha, các Sơ) có phương tiện nuôi dưỡng các cháu nhỏ hầu mong sao chúng được học tập nên người như câu chúng ta thường nghe là “Education is the key to the future”.  Đây là KMF hỗ trợ những chiếc “cần câu” cho các em có cơ hội học tập, để mai này giúp đỡ cho gia đình, cho buôn làng và xã hội.

Tuy vậy, nhiều hoàn cảnh quá khốn khổ của người dân thiếu ăn, thiếu mặc mà tuổi tác đã cao niên, hoặc bệnh tật nan y khiến họ không còn thể tự kiếm tiền mưu sinh nên nếu không được giúp đỡ thực phẩm thì họ sẽ chết mòn vì đói ăn.  Vì thế, KMF, cùng với chi nhánh là Hội Hồng Ân, đã nhiều năm qua, âm thầm giúp thực phẩm cho một số những hoàn cảnh rất đặc biệt và thương tâm, qua sự chuyển trao của các Sơ dòng Ảnh Phép Lạ.

Mời quý vị cùng gặp gỡ những người anh em đồng bào khốn khổ của chúng ta.