Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng, chủ tịch KMF, gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô

 

Tin Roma:  Sáng ngày 21 tháng 5, 2013, Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng, chù tịch Hội Ái Hữu và Truyền Giáo Kontum (KMF), đã dâng thánh lễ đổng tế cùng Đức Thánh Cha Phan Xi Cô và gặp gở với ngài sau đó. Đức Ông cho biết đã xin ngài cầu nguyện nhiều cho Giáo phận Kontum và Giáo Hội Việt Nam còn gặp nhiều thử thách.
 
DOvoiDGH
 
Hình chụp Đức Ông với Đức Giáo Hoàng Phan Xi Cô, sáng ngày 21/05/2013 sau khi dâng thánh lễ đồng tế với ngài tại nhà nguyện Vatican.