Lá thơ cám ơn của Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng, chủ tịch KMF

 

HỘI ÁI HỮU VÀ TRUYỀN GIÁO KONTUM

 

  THƯ CÁM ƠN

KẾT THÚC CHIẾN DỊCH QUYÊN GÓP MÙA CHAY 2013

Các bạn thành viên CVK  KMF và qúy ân nhân thân mến,

Chiến dịch lạc quyên Mùa Chay 2013 bắt đầu từ Chúa Nhật thứ I Mùa Chay kết thúc vào cuối tháng 5 này.

Tuy cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh vẫn kéo dài khắp nơi, nhưng sự tham gia rất quảng đại của các bạn và qúy ân nhân đã khiến cho việc quyên góp năm nay cũng đạt kỷ lục với tổng số là 79,703.69US$

Thay mặt cho các anh chị em Thượng nghèo của giáo phận Kontum, đặc biệt là các anh chị em bệnh tật, phong cùi và trẻ em mồ côi, xin chân thành cám ơn các bạn và qúy ân nhân.

Xin Thiên Chúa Tình Yêu trả công bội hậu cho các bạn, qúy ân nhân và qúy quyến, theo cách thế tuyệt diệu nhất và theo cái luận lý của Người: gấp trăm ở đời này và cuộc sống vĩnh cửu mai sau.

Roma 30-5-2013

Thay mặt Ban Chấp Hành KMF,

Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng

  DO Thang

Vietnamese Program Vatican Radio,

Vatican City, 00120 Roma Italia.

Tel. 06-6988-3214 (W). 06-69894505 (H) 

Email: palestina2010@gmail.
      do thang thumbsize