LÁ THƯ QUYÊN GÓP MÙA CHAY – 2021

Quý Ân nhân và các bạn CVK-KMF thân mến,

Hằng năm trong dịp mùa Chay, KMF bắt đầu một chiến dịch quyên góp cho người nghèo ở Kontum. Sự đóng góp của quý vị và các bạn đã giúp đời sống của những người thiếu thốn, đặc biệt các trẻ em, khả quan hơn.

Bức thư dưới đây được viết bởi Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng diễn tả ngắn gọn và sâu sắc những ý tưởng chính trong sứ điệp mùa Chay của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Quý vị và các bạn có thể dùng những tư tưởng trong bức thư đó như một đề tài suy niệm cho mùa Chay và hướng dẫn chúng ta canh tân đời sống qua những hành động bác ái.

Chúng tôi chân thành  mời gọi quý ân nhân và các bạn hăng say và rộng lượng tham gia chiến dịch quyên góp mùa Chay này. Chúng tôi trân quý những đóng góp đó và thay mặt những người nghèo ở Kontum chúng tôi cám ơn tấm lòng nhân ái của quý vị và các bạn.

Rev. PX. Nguyễn Ngọc Tâm

Chủ tịch KMF