LÁ THƯ QUYÊN GÓP MÙA VỌNG 2019 CHO NGƯỜI NGHÈO KONTUM

 

LÁ THƯ QUYÊN GÓP MÙA VỌNG 2019 CHO NGƯỜI NGHÈO KONTUM

Quý ân nhân thân mến,
 
Chuẩn bị đón mừng lễ Giáng Sinh đem đến cho chúng ta nhiều niềm vui và tâm tình biêt ơn.
 
Giáng Sinh cũng là thời gian để chúng ta chia sẻ những hồng ân Chúa ban cho chúng ta với những anh em túng thiếu và nghèo khó.
 
Lại lần nữa chúng tôi kêu gọi tấm lòng quảng đại của các ân nhân trong dịp quyên góp mùa Giáng Sinh nầy. 
 
Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vi và ban nhiểu hồng ân đến quý vị và gia quyến.
 
L. M. P.X. Nguyễn Ngọc Tâm
Chủ tich KMF.

 

DANH SÁCH ÂN NHÂN, CẬP NHẬT 26/11/2019

Inline image