NGHỀ LƯỢM VE CHAI…

Kontum là một tỉnh nhỏ ở Tây Nguyên Việt Nam, đa số là người dân tộc thiểu số người Jrai và Bana. Tuy vậy, cũng có một số người nghèo là người Kinh.  Đa số là người bệnh tật, không có khả năng lao động để kiếm sống, nên dù là người dân tộc nào đi nữa, cũng sẽ lâm vào cảnh thiếu thốn cùng cực.

Nhiều người bệnh không thể kiếm công ăn việc làm ổn định được vì sức khỏe của họ rất bất thường, nên không có chủ nào muốn nhận họ vào làm việc.  Vì thế, nghề “lượm ve chai” lại là một cứu cánh bất ngờ cho số người bệnh thất nghiệp và cao tuổi này.

Các người lượm ve chai thường phải đi lang thang khắp các khu phố để tìm kiếm các chai thủy tinh, lon nhôm hoặc các vật dụng nhựa có giá trị.  Sau đó, đem về bán cho các cơ sở tái chế hoặc cho các đại lý thu mua.

Công việc này có nhiều rủi ro vì làm trong môi trường độc hại.  Không chỉ thế, họ phải chịu sự phân biệt đối xử, coi thường và đề phòng của nhiều người.  Tiền kiếm được do nghề này thường rất thấp và không ổn định.

Mời quý vị cùng gặp gỡ một số dân nghèo tại Kontum đã được chi nhánh của KMF hỗ trợ phần nào lương thực và do các Sơ dòng Đa Minh tại đây phụ trách.