NHỮNG MẦM NON “ƠN GỌI TU TRÌ”…

Như quý vị đã biết là tại Kontum có rất nhiều các nhà Nội Trú để nhận nuôi một số các em nhỏ đến đây học tập.  Đây là một môi trường tốt cho các em chuyên chăm học tập, được lo ăn mặc đầy đủ mà hầu hết các em, nếu còn tiếp tục sống trong gia đình, trong bản làng của mình, thì không thể nào đạt được các nhu cầu dù rất căn bản này của con người.  Bên cạnh số các nhà Nội Trú do các cha, các Sơ phụ trách, còn có một số các nhà Cô Nhi để nhận (giới hạn) các em mồ côi vào đây.  Mỗi số nhỏ các em cũng còn cha, còn mẹ đấy, nhưng có thể 1 vị đã đau bệnh lâu ngày, hoặc gia đình quá nhiều con, không tài nào nuôi ăn, nuôi mặc đủ cho mọi cháu.  Vì thế, các Sơ đã nhận lãnh cho 1 cháu nào đó để vào viện Cô Nhi sống với các Sơ và với các bạn.

Trong môi trường Nội Trú và Cô Nhi như thế, Chúa cũng đã cho một số các mầm “Ơn Gọi Tu Trì” nẩy nở trong các em.  Đã có những em trai sau đó xin đi tu, gia nhập Đại chủng viện; một số các em gái xin gia nhập Dòng tu với các Sơ để được sống đời tận hiến và phục vụ.  Các Sơ cho biết: hầu như năm nào cũng có một số các em xong bậc Trung học và ngỏ ý xin vào Dòng để được sống phục vụ như các Sơ đã sống.  Thật đẹp, phải không ạ?

Xin mời quý vị cùng dõi theo các khuôn mặt thân thương của các em nội trú và cô nhi.  Biết đâu trong số các em này sẽ có em làm linh mục, nữ tu và làm… Thánh?