NHỮNG NGƯỜI TÀN TẬT BẤT HẠNH TẠI KONTUM

Hoàn cảnh những người tàn tật tại Việt Nam thật phức tạp và đa dạng.  Đối với những người nghèo khổ ở Kontum thì lại bất hạnh hơn nhiều vì họ còn là người Dân Tộc thiểu số, tiếng nói rất giới hạn trong xã hội.

Những người này rất khó kiếm được công ăn việc làm, vì ngay cả người khỏe còn khó tìm việc, huống chi người khuyết tật.  Việc tiếp cận các dịch vụ y tế cũng nhiều giới hạn vì họ chẳng có tiền để ăn uống, nói chi đến việc chữa bệnh.  Ngoài ra, trong gia đình, nếu có 1 thành viên bị khuyết tật thì còn cần đến sự trợ giúp của cha mẹ, anh chị em trong nhà, nên họ dễ mang thêm mặc cảm là gánh nặng cho gia đình.

Tóm lại, những người tàn tật nghèo khổ ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.  Họ rất cần đến sự hỗ trợ và thương yêu của gia đình, của cộng đồng và xã hội hầu có thể xoa dịu phần nào sự bất hạnh của họ trong cuộc sống.

Xin mời quý vị cùng gặp gỡ một số người bệnh tật nghèo khổ mà KMF đã và đang hỗ trợ phần nào lương thực cho họ trong nhiều năm qua tại Kontum.