Thư chúc Tết của cha Đông

Thư chúc Tết của cha Đông

 
Kính gởi Đức Ông Hoàng Minh Thắng,
Anh chị em KMF và CVK,
 
Hơn 1 tháng vừa qua, vì tuổi già sức yếu nên Đông đã ngã bệnh, phải nằm viện một thời gian. Đi cũng gần đến cửa Thiên Đàng rồi, nhưng còn nặng nợ trần gian nên trở lại. Nhờ Ơn Chúa, nhờ bệnh viện tận tình cứu chữa, nhờ rất nhiều người hiến máu, nhờ lời cầu nguyện của mọi người, nên Đông đã giữ được mạng sống của mình, một mạng sống mang nặng nợ ân tình của mọi người.
Trong nhưng năm qua, Đức ông cùng anh chị em KMF và CVK, đã hết lòng hỗ trợ cho những hoạt động của giáo phận, Đông xin thay mặt cho người nghèo, bệnh tật, những người được thụ hưởng các chương trình của KMF và CVK, cảm ơn Đức ông cùng anh chị em KMF và CVK.
Những ngày cuối cùng của năm cũ sắp qua, mọi người chuẩn bị đón một năm mới với niềm vui, với những kế hoạch mới. Đông xin kính chúc Đức Ông, Anh em KMF, CVK cung gia quyến một Năm Mới: Bình An trong gia đình, Sung túc, Thịnh vượng trong công việc làm ăn, Dồi dào sức khỏe và thật nhiều Hồng Ân Chúa trong suốt Năm Quý Tỵ
HIệp thông trong lời cầu nguyện.